Min yrkesbakgrunn er i store trekk knyttet til personalforvaltning og personalledelse. Jeg har arbeidet i industrikonsern, i helsevesenet og i forskjellige bransjer i det private næringslivet, blant annet i 15 år som personalsjef i advokatfirmaet Haavind.

Jeg har min grunnutdanning innen personalledelse og organisasjonsutvikling, og har mange års videreutdannelse innen gestaltpsykoterapi og veiledning. I 2007 startet jeg min egen virksomhet som konsulent for næringslivet og veileder for privatpersoner.

Jeg er opptatt av forutsigbarhet i arbeidsmiljøer gjennom å tydeliggjøre krav og forventninger både fra arbeidsgivers og arbeidstakers ståsted. Gode samarbeidsteam bygger på tydelige mål og omforente veivalg. Ofte oppstår konflikter og dårlig samarbeid gjennom små misforståelser som får utvikle seg over tid. Dette fører til slett samarbeidsklima og dårlig arbeidsmiljø, noe som selvfølgelig påvirker resultatene i negativ retning.